GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 1. TÜZÜĞÜ

5 Eylül 1925 tarihinde yapılan Kongrede Galatasaray Kulübünün 55 maddeden oluşan Birinci Nizamnamesi kabul edildi.

Galatasaray Spor Kulübü Birinci Nizamnamesi’ne erişmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

Resim: 1. Nizamnamenin kapağı

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 2. TÜZÜĞÜ

Bundan beş yıl sonra 15 Haziran 1930 Cuma günü toplanan Fevkalade Kongre’de kulübümüzün 48 maddeden oluşan ikinci Nizamnamesi kabul edildi.

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Nizamnamesi’ne erişmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

Resim: 2. Nizamnamenin kapağı

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 3. TÜZÜĞÜ

İki yıl sonra 19 Mart 1932 tarihinde yapılan Kongrede 46 maddeden oluşan üçüncü Nizamname yürürlüğe girdi.

Galatasaray Spor Kulübü Üçüncü Nizamnamesi’ne erişmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

Resim: 3. Nizamnamenin 1934 yılında basılan nüshasının kapağı

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 4. TÜZÜĞÜ

28 Mart 1936 Pazar günü yapılan kongrede 68 maddeden oluşan dördüncü Umumi Nizamname kabul edildi.

Galatasaray Spor Kulübü Dördüncü Nizamnamesi’ne erişmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

Resim: 4. Nizamnamenin kapağı

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 5. TÜZÜĞÜ

29 Ocak 1938 Cumartesi günü yapılan Yüksek Murakabe Heyeti toplantısında İdare Heyetince hazırlanmış olan 68 maddelik beşinci Nizamname bazı değişikliklerle kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Galatasaray Spor Kulübü Beşinci Nizamnamesi’ne erişmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

Resim: 5. Nizamnamenin kapağı

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 6. TÜZÜĞÜ

11 Haziran 1949 tarihinde 101 maddeden oluşan 6. Nizamname kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Galatasaray Spor Kulübü Altıncı Nizamnamesi’ne erişmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

Resim: 6. Nizamnamenin 1953 yılında basılan nüshasının kapağı

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 7. TÜZÜĞÜ

18 Eylül 1954 tarihinde yapılan kongrede hazırlanmış, 95 madde ve 5 muvakkat maddeden oluşan 7. Nizamname tasarısı görüşüldü ve kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Galatasaray Spor Kulübü Yedinci Nizamnamesi’ne erişmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

Resim: Önde soldan: Ercüment Işıl –  Malik Kevkep – Muslih Peykoğlu – Suat Ziya Kant, arkada soldan: Mazhar Galip Yeter – Arif Gezer – Alaettin Şahinbaş – Besalet Barım – Fethi Kayalı – Hasan Kerem  – Lütfü Abay

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 8. TÜZÜĞÜ

5 Mayıs 1973 Pazar günü yapılan Olağanüstü Tüzük Genel Kurulunda 71 Madde ve 3 Geçici Maddeden oluşan 8. Tüzük kabul edildi.

Galatasaray Spor Kulübü Sekizinci Tüzüğü’ne erişmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

Resim: 8. Tüzük

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 9. TÜZÜĞÜ

24 Mayıs 1980 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda 9. Tüzük kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Galatasaray Spor Kulübü Dokuzuncu Tüzüğü’ne erişmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

Resim: 75. Yıl münasebeti ile kulüpte verilen kokteylde eski başkanlarımız. Soldan: Ali Uras – Mustafa Pekin – Suphi Batur – Selahattin Beyazıt – Ulvi Yenal

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 10. TÜZÜĞÜ (MEVCUT TÜZÜK)

Resim: 2010 Tüzük Toplantısı

2007 yılında Mükerrem Taşçıoğlu başkanlığında bir komisyon kuruldu ve yeni tüzük çalışmaları başladı. 2010 seçim yılında başkan adaylarının talepleri doğrultusunda beş kişilik bir redaksiyon komitesinin 4.5 aylık bir çalışmasıyla son tüzük çalışmasından sonra geçen otuz yıl içinde yeniden düzenlenen Medeni Kanun, Dernekler Kanunu ve Yönetmeliklere uyum sağlayarak yeniden şekillendirildi. Ardından üyelerin önerileri de dikkate alınarak son şeklini alan yeni tüzük 29 Mayıs 2010 Cumartesi günü Prof. Dr. Duygun Yarsuvat Başkanlığında düzenlenen toplantıda basına kapalı olarak başladı. Toplantıya başlarken 7670 üyeden 812’si hazır bulunmuştu. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 6. Maddede yaşanan tartışmalar sonunda salondaki yeterlilik sayısının altına düşülünce toplantı 26 Haziran 2010 tarihine ertelendi. Bu toplantıda da yapılan düzenlemeler ve revizyonlar sonrasında Prof. Dr. Mehmet Helvacı başkanlığında 14 üyeden oluşan redaksiyon komitesi gerçekleştirdiği on iki oturum sonucunda son hali verilen 167 maddeden oluşan 10. Tüzük 16 Ekim 2010 Cumartesi günü Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında üçüncü kez ve gene basına kapalı olarak gerçekleştirilen Genel Kurulda oy çokluğu ile kabul edildi.

Divan Kurulunun 18 Aralık 2013 tarihli Olağan Toplantısında alınan karar uyarınca teşkil edilen Tüzük Tadil Komisyonu 19 Mart 2015 tarihine kadar 31 toplantı gerçekleştirmiş ve çalışmalarını tamamlayarak taslağı kulüp üyelerinin görüşüne sunmuştur. Tüzük Tadil Komisyonunda Başkan Prof. Dr. Mehmet Helvacı, Taner Aşkın, Ahmet Şenkal, Mustafa Cengiz, Metin Öztürk, Arkın Obdan, Ural Aküzüm, Aslı Makaracı ve Nazlı Zeynep Ateş görev aldılar.

Galatasaray Spor Kulübü Onuncu Tüzüğü’ne erişmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.