31 Aralık 2019 itibariyle mevcut Divan Üyelerimizin Yaş Dağılımı aşağıdaki grafikte yer almaktadır.