31 Aralık 2021 itibariyle mevcut Divan Üyelerimizin Yaş Dağılımı aşağıdaki grafikte yer almaktadır.