31 Aralık 2019 itibariyle mevcut Divan Üyelerimizin Cinsiyet Dağılımı aşağıdaki grafikte yer almaktadır.