2021 YILI DİVAN TOPLANTI GÜNDEMLERİ

15 Aralık 2021 Divan Toplantı Gündemi

10 Kasım 2021 Divan Toplantı Gündemi

13 Ekim 2021 Divan Toplantı Gündemi

15 Eylül 2021 Divan Toplantı Gündemi

11 Ağustos 2021 Divan Toplantı Gündemi

27 Temmuz 2021 Divan Toplantı Gündemi

12 Haziran 2021 Divan Toplantı Gündemi

Mayıs ayı Olağan Divan Toplantısı Haziran ayına ertelenmiştir.

24 Nisan 2021 Divan Videokonferans Toplantı Gündemi

21 Mart 2021 Divan Videokonferans Toplantı Gündemi

20 Şubat 2021 Divan Videokonferans Toplantı Gündemi

23 Ocak 2021 Divan Videokonferans Toplantı Gündemi