TÜZÜK TADİL ÇALIŞMA GRUBU

Üyeler: Eşref Hamamcıoğlu, Ömer Tümay, Aykutalp Derkan, Hüsamettin Kavi, H. Murat Develioğlu, Necdet Uzel

Amaç: Kulüp tüzüğünde, üzerinde üyelerin çoğunluğunun mutabık olduğu kulüp işleyişi için zaruri olduğu düşünülen bazı değişikliklerin taslak halinde sunumu amaçlanmıştır. Kulüp Yönetimi ve kurulların etkin işleyişini önceliklendirerek üzerinde uzlaşmaya varılan hususlar ele alınmaktadır.

Çalışma Grubumuzun hazırlamış olduğu taslak sunuma erişmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

Tüzük Tadil Komisyonu karşılaştırmalı metin taslaklarına aşağıdaki linkler üzerinden erişebilirsiniz.