Saygıdeğer Divan Üyemiz,

Türk Medeni Kanunu ve Kulüp Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, Divan KurulumuzunOlağan Seçimli Toplantısı’nın 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 9 Mart 2024 günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

Galatasaray Spor Kulübü
Divan Kurulu Başkanlığı

Önemli Not (Değişen Kulüp Tüzüğümüzün ilgili maddesi):
100.1) Divan Kurulu 2 (İki) yılda bir Mart ayında kendi başkanını, iki başkan yardımcısını ve iki yazmanını seçmek üzere, Başkan, yokluğunda kıdemli Başkan Yardımcısı tarafından toplantıya çağırılır.
100.7) Seçimlerde Kulüp seçim toplantısındaki yöntem ve esaslar uygulanır.